Gaver

Vi mottar ingen offentlig støtte og er derfor helt avhengige av støtte fra private for å kunne utføre vårt arbeide. Alt arbeide, bortsett fra regnskap og revisor, utføres gratis for stiftelsen.

Konto for gaver er: 7877 05 97152

 

MINNEGAVER
Det ligger mange følelser, respekt og symbolikk knyttet til det å bringe med seg en siste gave til en seremoni. Stadig flere pårørende velger å gi en minnegave til et ideelt formål som et alternativ eller supplement til blomster. Slik kan du hedre noen du har mistet ut fra ditt eget eller avdødes ønske.

JUBILEUMSGAVER

I dagens velferdssamfunn kan man oppleve at man har nok av materielle ting og det å få enda mer i form av materielle gaver i forbindelse med jubileer, markeringer eller høytider kan føles vanskelig. Kanskje kan det være en ide at man oppfordrer sine gjester, det være seg i privat eller I arbeidsmessig sammenheng, til å gi den tiltenkte gaven til Stiftelsen Dyrenes Velferd?