Fosterhjem

VIL DU VÆRE FOSTERHJEM FOR EN KATT?

For å kunne hjelpe enda flere enn vi klarer pr. dags dato trenger vi flere som vil være fosterhjem. Kunne du tenke deg å tilby et (midlertidig) hjem til én eller flere katter? Hvis svaret er ja – ta kontakt med oss. Du må være over 18 år, eller ha foreldrenes godkjennelse.

Fosterhjemmet blir veiledet i kattehold og vil ha tett kontakt med Dyrenes Velferd. Mat og veterinærutgifter blir betalt av Dyrenes Velferd. Hvis fosterhjemmet skulle ønske å overta katten permanent, vil det være mulig.

Fyll ut nedenforstående kontaktskjema og send til oss:

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk

Postnr. og poststed (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (frivillig)

E-post (obligatorisk)

Alder på familiemedlemmer (obligatorisk)

Hvor mange katter kan du ta? (obligatorisk)
1 katt2 katterflere katter

Hvor lenge tror du at du kan ha katten(e)?

Har du erfaring med sky/redde katter? (obligataorisk)
JaNei

Kan du bruke tid på å sosialisere sky/redde katter? (obligatorisk)
JaNei

Noe annet du vil fortelle