Savnet/funnet

Hva gjør du dersom du har mistet katten din?

  • Let etter katten i nærområdet
  • Snakk med naboer, særlig de som har egen katt og barn
  • Er katten ukastrert, kan den være på leting etter en partner. Finnes det en partner i nabolaget?
  • Sett opp lapper, helst med bilde, i nærområdet.
  • Ring lokalavisen og be om å få satt inn en etterlysning, helst med bilde.
  • Sjekk med Dyrebar og Nettkatten på «funnet» og legg inn et bilde på «mistet»
  • Ring til veterinær i lokalområdet og spør om de har fått inn et skadet eller dødt dyr.
  • Ring Viking redningstjeneste tlf. 06000
  • Ring Politiet tlf. 02800
  • Ring statens Vegvesen, vegtrafikksentralen på tlfnr: 175. De kan opplyse om innringte dyr de siste 24 timer. Hvis du vil ha informasjon bakover i tid, ring 23 23 77 20