Nyttig informasjon om katt

Flott og nyttig brosjyre om katt

Norsk Huskattforening fikk i mars 2004 i oppdrag av Mattilsynet å lage en brosjyre om katt. NHF spurte Norske Rasekatters Riksforbund om å delta i utarbeidelsen og har også fått god hjelp fra Dyrebeskyttelsen Drammen og omegn. Brosjyren om hold av katt kan leses her.

Praktisk kattebok av Bjarne O. Braastad – Utgis på Vigmostad & Bjørke – klikk her.

Bjarne O. Braastad er dr. philos og professor i etologi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Han tok initiativet til å danne Norsk huskattforening i 1982, og har senere holdt et stort antall forelesninger innen katteadferd.

Denne boken gir deg kompetansen du som katteeier trenger for at du skal kunne gi katten et rikt liv sammen med deg. Boken hjelper deg med å oppfylle kunnskapskravene som dyrevelferdsloven stiller til dyreeiere. Du får kunnskaper om adferdsutvikling, språk og sosial atferd, katten som rovdyr, navigasjonsevner, dyrevelferd, adferdsbehov, adferdsproblemer, kattehold i borettslag og hvordan katten utviklet seg fra villkatt til huskatt. Forholdet mellom katt og menneske er et viktig tema i boken, og den viser hvordan katten kan bidra til å gi mennesker en bedre fysisk og psykisk helse.

Boken inneholder QR-lenker til korte YouTube-videor og lydfiler fra Braastads forelesninger om kattens adferd og velferd. Boken koster kr 299.- og kan bestilles hos bokhandlere eller på nettet gjennom utgiverforlaget.