Julenummer 2009

Her kan du lese vårt Julenummer fra år 2009

Innholdsfortegnelse

Forord
Svaret fra Sivilombudsmannen
Krav om et sterkere vern for dyr
Utekatter tillates etter langvarig kamp
La Dyrenes Velferd bli din Grasrotmottaker
Musa Lotte
ID-merking av katter
Pressen og Lille Pus
Forbudt å ha dyr løse i bilen
En fôrverts notater
Bønnhørt

Her kan du hente vår Appell