Julenummeret 2007

Her kan du lese vårt Julenummer fra år 2007

Innholdsfortegnelse:

Forordet
Hva har skjedd hos Dyrenes Velferd?
Nekrolog
Pressens behandling av Dyrenes Velferd
Bekymringsmeldinger
Veien videre
Mattilsynet – en totalitær myndighet i vårt demokrati
Fjernadopsjon
Lucky – min beste kompis
Hvorfor har katten «ni liv»?
Alle gode ting er tre
Pave John Paul IIs drøm om de hjemløse kattene

Her kan du hente vår APPELL