Sommerbladet 2008

Her kan du lese vårt Sommerblad fra år 2008

Innholdsfortegnelse:

Forord
Vår advokats redegjørelse
Lovavdelingens uttalelse
Pressen og Dyrenes Velferd
Tenk om ….
Virkeligheten i dag i Norge
Fjernadopsjon
Etterlysninger
Bonzo en gatekatt
Når pus blir borte
ID-merking av katt
Styrets årsberetning 2007
Grisen som dro bort den påkjørte katten fra motorveien

Her kan du hente vår APPELL.