Sommerbladet 2009

Her kan du lese vårt Sommerblad fra år 2009

Innholdsfortegnelse:

Forord
Dyrevelferden i Norge i dag
Den nye Dyrevelferdsloven
Våre kommentarer
Hvordan står det til med din fjernadopsjonskatt?
Dyrevernbevegelsens innsats bør mangedobles!
La Dyrenes Velferd bli din Grasrotmottaker
Styrets årsberetning 2008
Tristan alias Sofus
Regnbuebroen

Her kan du hente vår Appell.